Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "KU" k dispozici 186 výsledků:

 
1. kuan
čínský druh hoboje... Celý referát
 
2. kuba
(hovorově) hranatý doutník střední jakosti původně z kubánského tabáku... Celý referát
 
3. kubatura
objem... Celý referát
 
4. kubéba
sušené stopkaté bobule pepřovníku kubébového, užívané jako koření a droga... Celý referát
 
5. kuběna
(hanlivě) souložnice, konkubína... Celý referát
 
6. kubický
krychlový... Celý referát
 
7. kubika
algebraická křivka třetího stupně... Celý referát
 
8. kubikulum
(v etruské architektuře) obytné místnosti seskupené kolem atria... Celý referát
 
9. kubitální jamka
(anatomie) loketní jamka, vhodné místo pro odběry krve... Celý referát
 
10. kubizmus, kubismus
(umění) umělecký směr počátku 20. století převádějící zobrazovaný předmět do geometrických tvarů... Celý referát
 
11. kubofuturismus
Umělecký směr spoující dva specifické umělecké styly futurismus/kubismus... Celý referát
 
12. kubus
(odborně) krychle, kostka, skládací kostka na hraní... Celý referát
 
13. kuča
chatrč, primitivní obydlí, rozbité stavení... Celý referát
 
14. kucmocht, kucmoch
škubánky... Celý referát
 
15. kučugur
místní název pro říční přesyp při Dněpru a Donu... Celý referát
 
16. kudos
(slang) sláva, prestiž, pochvala, renomé, uznání, čest... Celý referát
 
17. kudu
(zoologie) Kudu je velká antilopa rodu Tragelaphus s šroubovitě točenými zmáčknutými rohy, žijící v křovinatých stepích východní a jižní Afriky.... Celý referát
 
18. kuesta
asymetrický horský vrchol nebo hřeben, jehož povlovný svah tvoří vrstevní plocha a příkrý svah čelo vrstvy... Celý referát
 
19. kuff
holandská široká pobřežní plachetní loď... Celý referát
 
20. kujón
(hovorově) rošták, vtipálek... Celý referát
 
21. kukajda
(brněnský hantec) blázen... Celý referát
 
22. kukla
pokrývka hlavy zahalující i uši a někdy i krk... Celý referát
 
23. kuks
(ekonomie) podílový nebo spekulační cenný papír, obvykle s důlním právem... Celý referát
 
24. kula
(v jihoslovanském prostředí) tvrz, věž... Celý referát
 
25. kulak
velký sedlák, bohatý statkář... Celý referát
 
26. kulan
(zoologie) poloosel rodu Equus žijící divoce v mongolských stepích... Celý referát
 
27. kulance
(odborně) Přehnaná zdvořilost, ochota, příjemnost v jednání, zvláště obchodním.... Celý referát
 
28. kulantní
(odborně) příjemný, milý, zdvořilý, přijatelný... Celý referát
 
29. kuláž
(odborně) ztráta na hmotnosti tekutého zboží vypařením nebo prosáknutím... Celý referát
 
30. kuldoskopie
endoskopické vyšetření vaječníků... Celý referát
 
31. kule
(brněnský hantec) varlata... Celý referát
 
32. kulér
(potravinářství) tmavohnědé barvivo vzniklé zahříváním cukru na teplotu karamelizace, užívané v pivovarnictví, cukrářství, ve výrobě likérů aj.... Celý referát
 
33. kuli
(v již. a jv. Asii) nekvalifikovaný dělník, nosič, nádeník... Celý referát
 
34. kulinárie
kuchařské umění... Celý referát
 
35. kulinární
kuchařský... Celý referát
 
36. kulinářství
znalost potravin a pochutin a jejich správné použití při přípravě pokrmů... Celý referát
 
37. kulisa
pozadí... Celý referát
 
38. kulm
(geologie) jílovitopísčitá facie spodního karbonu (nazv. podle Culm Measures v Anglii)... Celý referát
 
39. kulma
ruční nástroj na kadeření vlasů... Celý referát
 
40. kulminace
dosažení nejvyššího bodu, hodnoty, vyvrcholení... Celý referát
 
41. kulminační
vrcholný, vrcholící... Celý referát
 
42. kulminovat
(odborně) vrcholit, dosahovat maxima (např. výška hladiny při záplavách)... Celý referát
 
43. kuloár
chodba (obvykle postranní nebo vedlejší reprezentačních budov)... Celý referát
 
44. kuloární
neoficiální, zákulisní, postranní, kuloárový... Celý referát
 
45. kulpabilita
sklon k pocitům viny, intropunitivita... Celý referát
 
46. kulpózní, kulposní
nedbalostní, např. trestný čin zaviněný z nedbalosti... Celý referát
 
47. kult
(náboženství) náboženský obřad... Celý referát
 
48. kultista
(odborně) stoupenec kultu... Celý referát
 
49. kultivace
zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování... Celý referát
 
50. kultivace emocí
... Celý referát
 
51. kultivar
vyšlechtěná odrůda užitkové rostliny... Celý referát
 
52. kultivátor
nářadí na drobení a kypření půdy, ničení plevele... Celý referát
 
53. kultivovaná osobnost
osoba ve svém chování, jednání a prožívání kladně ovlivněná kulturou, autoregulovaná, schopná sebevýchovy, spořádaná, noblesní a často kreativní... Celý referát
 
54. kultivovaná persona
(psychologie) zušlechtěná osobnost... Celý referát
 
55. kultivovanost
vyšlechtěnost... Celý referát
 
56. kultivovat
(odborně) zkulturňovat, šlechtit, pěstovat, zdokonalovat... Celý referát
 
57. kultovní
(odborně) vztahující se ke kultu... Celý referát
 
58. kultura
souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem v celé jeho historii... Celý referát
 
59. kulturace
(sociologie) celoživotní proces přijímání a případně i rozvíjení kultury dané společnosti... Celý referát
 
60. kulturista
ten, kdo pěstuje kulturistiku... Celý referát
 
61. kulturistika
(sport) individuální silový sport rozvíjející pomocí posilovacích cviků jednotlivé svalové skupiny lidského těla... Celý referát
 
62. kulturní analýza
odborný či vědecký rozbor stavu kultury, např. národa, státu, města, firmy, sociální komunikace, sociálních rituálů... Celý referát
 
63. kulturní determinismus
(sociologie) explanační model předpokládající prioritu kulturních determinant chování a prožívání člověka.... Celý referát
 
64. kulturní diverzita
kulturní rozmanitost, různorodost, existence různých kultur ve stejné oblasti... Celý referát
 
65. kulturní evolucionismus
všechny kultury se vyvíjejí stejně, ale každá jinou rychlostí... Celý referát
 
66. kulturní evropocentrismus
tendence hodnotit evropskou kulturu jako nadřazenou ostatním světadílům... Celý referát
 
67. kulturní exkluze
vyloučení z konzumace kulturního kapitálu společnosti... Celý referát
 
68. kulturní genetika
předávání historicky získaných poznatků, výtvorů, produktů a způsobů chování z generace na generaci, a to zejména socializací, edukací a sebevzděláním... Celý referát
 
69. kulturní inkompatibilita
nesnášenlivost mezi osobami různého vzdělání, různých profesí a pozic a hlavně mezi různými etnickými menšinami, národnostmi a národy... Celý referát
 
70. kulturní kapitál
suma znalostí, vědomostí, dovedností (např. jazykových), vzdělání, rodinného původu a kulturního povědomí konkrétní osoby, která je důležitá pro dosažení určité sociální pozice.... Celý referát
 
71. kulturní niveau
kulturní úroveň... Celý referát
 
72. kulturní politika
soubor snah a opatření státu a různých institucí k podpoře a udržení kultury... Celý referát
 
73. kulturní relativismus
teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy, které je možné popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí.... Celý referát
 
74. kulturní transmise
(sociologie) předávání, přenášení kulturního dědictví, hodnot, norem, poznání,dovedností, postojů, názorů, zvyklostí a odlišností,vzorců chování a jednání i prožívání z generace na generaci... Celý referát
 
75. kulturní vzorce
obyčeje, morální zákony, tabu, soubory hodnot k napodobování, tradice, rodové zkušenosti dané kultury... Celý referát
 
76. kulturologie
věda o kultuře, teorie a praxe kultury... Celý referát
 
77. kulturtrégr
(hanlivě) domýšlivý nositel, šiřitel domněle vyšší kultury... Celý referát
 
78. kum
(v jihoslovanském prostředí) křestní kmotr (i v ženském rodu - kuma)... Celý referát
 
79. kumarin
(chemie) aromatická látka obsažená zvláště v mařince vonné a tomce vonné, jejíž deriváty slouží jako léčiva ke snížení srážlivosti krve, užívaná v parfumerii a potravinářství... Celý referát
 
80. kumaron
(chemie) heterocyklická sloučenina obsažená v kamenouhelném dethu, surovina pro výrobu plastických hmot... Celý referát
 
81. kumbál
(hovorově) malá místnost (bez oken)... Celý referát
 
82. kumbha
(architektura) polštářovitý nebo kotlovitý článek sloupů (z doby Cuptů) nesoucí lotosovou hlavici... Celý referát
 
83. kumbi
vlákno z indické rostliny užívané jako vycpávka polštářů... Celý referát
 
84. kumen
(chemie) kapalný aromatický uhlovodík sloužící jako surovina chemickéh průmyslu... Celý referát
 
85. kumíuči
starý japonský způsob boje holýma rukama... Celý referát
 
86. kummingtonit
(mineralogie) šedý nebo nahnědlý jednoklonný nerost, zásaditý křemičitan manganu a železa... Celý referát
 
87. kumpán
společník... Celý referát
 
88. kumplet
(církev) úplná večerní pobožnost... Celý referát
 
89. kumpul
čínský bicí nástroj... Celý referát
 
90. kumquat
(botanika) nízký keř s drobnými listy a bílými kvítky, poskytující plody s kyselou dužninou a se sladkým jedlým perikarpem, užívaným k výrobě konzerv... Celý referát
 
91. kumránské nálezy
(archeologie) písemnosti důležité pro historii judaizmu a raného křesťanství, nalezené roku 1947... Celý referát
 
92. kumšt
umění... Celý referát
 
93. kumštýř
umělec... Celý referát
 
94. kumulace
(odborně) hromadění, nahromadění, nakupení... Celý referát
 
95. kumulát
(geologie) magmatická hornina vzniklá sedimentační akumulací krystalů z magmatu... Celý referát
 
96. kumulativizmus, kumulativismus
(filozofie) novopozitivistické pojetí přírodovědného poznání, podle něhož každá historická etapa přejímá výsledky předcházejících epoch... Celý referát
 
97. kumulativní
hromadný, úhrnný, rostoucí, načítaný, stoupající... Celý referát
 
98. kumulonimbus, cumulonimbus
bouřkový oblak velkého vertikálního rozsahu, dešťová kupa... Celý referát
 
99. kumulovaná krize
nahromaděná, nedořešená, někdy ne zcela uvědomovaná, často permanentní závada či porucha psychické rovnováhy... Celý referát
 
100. kumulovat
(odborně) hromadit, narůstat... Celý referát
 
101. kumulus, cumulus
osamocený, zářivě bílý oblak (podoby květáku) s vodorovnou tmavou základnou, kupa... Celý referát
 
102. kumys
(potravinářství) středoasijský nápoj z kvašeného kobylího mléka... Celý referát
 
103. kuna
(jednotky) měnová jednotka Chorvatska... Celý referát
 
104. kunčaft, kunšoft, kunšaft
zákazník, klient... Celý referát
 
105. kunda
(vulgarizmy) hanlivý výraz pro vagínu... Celý referát
 
106. kundalini, kundaliní
magická hadí síla v indickém náboženském myšlení... Celý referát
 
107. kundolog
(brněnský hantec) ženský lékař... Celý referát
 
108. kuneus
klinovité časti hľadiska v starorímskom divadle... Celý referát
 
109. kung
ve staré Číně předek panovníků, později nejvyšší úředník... Celý referát
 
110. kung-fu
čínská léčebná gymnastika... Celý referát
 
111. kungur
(geologie) východoevropský statigrafický stupeň mořského permu... Celý referát
 
112. kunkvat
najmenší citrusový plod... Celý referát
 
113. kunsthistorie
dějiny umění... Celý referát
 
114. kunzit
(mineralogie) růžově zbarvená průhledná odrůda spodumenu, druh drahokamu... Celý referát
 
115. kuo-chue
čínská technika štětcové kresby tuší na hedvábí nebo na ručním papíru... Celý referát
 
116. kupáž
(z franc. coupage) vinařský termín pro scelování vín, například pro výrobu cuvée... Celý referát
 
117. kupé
oddělení v osobním železničním voze... Celý referát
 
118. kupelace
oddělování drahých kovů, zvláště zlata a stříbra, od olova a obecných kovů oxidačním tavením jejich slitin... Celý referát
 
119. kupírování
(odborně) zkracování ušních boltců nebo ocasů zvířat... Celý referát
 
120. kupírovat
(koho, co) zkracovat uši nebo ocas zvířatům... Celý referát
 
121. kupler
prístroj zabezpečujúci väzbu medzi dvoma okruhmi... Celý referát
 
122. kuplet
píseň jednoduché formy a obvykle žertovného nebo satirického obsahu... Celý referát
 
123. kuplířství
trestný čin kořistění z prostituce provozované jinými, přijímání úplat za... Celý referát
 
124. kuplovna
(hutnictví) šachtová válcová tavicí pec užívaná ve slévárnách k přetavování surového železa v litinu, kupolní pec... Celý referát
 
125. kupon, kupón
druh cenného papíru... Celý referát
 
126. kuprák
(zastarale) měděný peníz... Celý referát
 
127. kuprit
ruda mědi... Celý referát
 
128. kupro-
první část složených slov mající význam měď, měděný... Celý referát
 
129. kupula
pohárikovitý útvar osového pôvodu pod kvetom, čiaška... Celý referát
 
130. kurabilita
možnost léčení, vyléčitelnost... Celý referát
 
131. kurantní
běžný, platný, v oběhu... Celý referát
 
132. kurare
prudký šípový jed... Celý referát
 
133. kurát
vojenský kněz... Celý referát
 
134. kuratela
(odborně) opatrovnictví, instituce opatrovníka... Celý referát
 
135. kurativa
(medicína) běžná léčebná péče... Celý referát
 
136. kurativní
(medicína) určený k léčení... Celý referát
 
137. kurátor
pečovatel, opatrovník... Celý referát
 
138. kurátor výstavy
kurátor je profesionál, který vyhledává umělecká díla, která spojuje nějaká konkrétní idea a která jsou potom vystavena, aby koncepce byla zřejmá návštěvníkovi výstavy. Kurátor rovněž ovlivňuje podobu výstavy, rozložení děl ve výstavních sálech a říd... Celý referát
 
139. kuráž
odvaha... Celý referát
 
140. kurděje
Lékařství, [latina] skorbut, avitaminóza z nedostatku vitamínu C, vzniká chybí-li kyselina askorbová. Projevuje se zvýšenou krvácivostí do sliznic, kůže a svalstva, vypadáváním zubů, slabostí, snížením odolnosti vůči infekcím.... Celý referát
 
141. kurencie
jednoduché výkony , bežné veci ( advokátske, notárske ( lat. admin.)... Celý referát
 
142. kurent, kurentka
gotické kurzívní písmo, plynulé, hrotité, původně listinné, užívané zvláště ve stř. Evropě od poč. 16. stol., u nás v podobě tvarově odlišné jako novogotické písmo do pol. 19. stol.německé novogotické kurzivní písmo... Celý referát
 
143. kurfiřt
(slang) kníže oprávněný volit krále, císaře... Celý referát
 
144. kurhan, kurgan
mohyla - tímto termínem se označují mohyly objevené na území býv. Sov. svazu a v Polsku. Pocházejí z různých období, nejznámější jsou kurhany skýtské, bohaté na nálezy a pozoruhodné zvláštnostmi pohřebního ritu.... Celý referát
 
145. kuriál
(historie) člen kúrie... Celý referát
 
146. kuriculum
též curiculum vitae... Celý referát
 
147. kurie
(církev) papežská kurie - nejvyšší úřady římskokatolické církve... Celý referát
 
148. kurikulární
smysluplné uspořádání na sebe navazujících výchovných a vzdělávacích prvků, které by měly zdokonalit rozvoj člověka... Celý referát
 
149. kurikulum
lat. curriculum ve spojení s vitae se překládá jako běh života či životopis, je česky nesklonné slovo (jen přepis)... Celý referát
 
150. kuríozita, kuriosita
neobvyklá věc, zvláštnost... Celý referát
 
151. kurkuma
(botanika) tropická rostlina s hlízovitými oddenky, z nichž se získává žluté barvivo kurkumin... Celý referát
 
152. kuršmíd
(zastarale) zvěrolékař bez akademického vzdělání... Celý referát
 
153. kurt
(sport) sportovní hřiště menších rozměrů, dvorec... Celý referát
 
154. kurtáž
poplatek za uskutečněný obchod, komisné... Celý referát
 
155. kurtikula
(historie) vnější opevněná plocha raněstředověkého hradu... Celý referát
 
156. kurtina
hradební zeď nebo opevňovací val mezi baštami či bastiony... Celý referát
 
157. kurtizána
prodejná žena, milostnice, nevěstka pohybující se ve vyšších kruzích... Celý referát
 
158. kurtka
(v slovenském a ruském prostředí) krátký přiléhavý kabátec na prsou s širokými rabaty jiné barvy, součást hulánské uniformy... Celý referát
 
159. kurtoazie
(odborně) zdvořilost, dvornost, galantnost, společenská slušnost... Celý referát
 
160. kuruc
(historie) účastník různých uherských feud. povstání... Celý referát
 
161. kurvatura
zaoblení, zakřivení, křivka... Celý referát
 
162. kurvimetr
(technika) křivkoměr... Celý referát
 
163. kurýr
osoba pověřená doručením důležité zprávy, posel... Celý referát
 
164. kurýrovat
(hovorově) léčit... Celý referát
 
165. kurz, kurs
(ekonomie) cena cenného papíru nebo devizy na peněžním, kapitálovém nebo devizovém trhu... Celý referát
 
166. kurzarbeit
(právo) Kurzarbeit je časově omezené sektorové opatření proti rušení pracovních míst, při kterém zaměstnanci mají zkrácenou pracovní dobu a ušlý příjem jim doplácí stát. Uplatňuje se hlavně pro překlenutí krizových období, kdy by stát propuštěným zam... Celý referát
 
167. kurzíva
(typografie) řez písma mírně skloněný doprava, italika... Celý referát
 
168. kurzor, kursor
pohyblivá viditelná značka na obrazovce počítače ukazující aktuální polohu znaku... Celý referát
 
169. kurzorický, kursorický
zběžný, rychle probíhající... Celý referát
 
170. kuše
(zbrojařství) samostříl, střelná zbraň střílející šípy, pracující na podobném principu jako luk, s tím rozdílem že tětiva se uvolňuje spouští... Celý referát
 
171. kuskus
vačnatec... Celý referát
 
172. kustod
dozorce, průvodce, opatrovník... Celý referát
 
173. kusu
(zoologie) australský vačnatý savec, pripomínající líšku... Celý referát
 
174. kutálka
amatérský dechový orchestr slabší úrovně... Celý referát
 
175. kutativní
domnělý, zdánlivý... Celý referát
 
176. kuthan kutchan]
(zastarale) nízká nádoba na smažení n. pečení, pánev... Celý referát
 
177. kutikula
vrstva na povrchu organizmu... Celý referát
 
178. kutizin, kutizín, cutisin
střeva z hovězí štěpenkové klihovky... Celý referát
 
179. kutna
(církev) dlouhý svrchní oděv mnišský, (expr.) kněžský oděv vůbec... Celý referát
 
180. kutr
malé plavidlo s jednou nebo několika plachtami... Celý referát
 
181. kutrovací
kutrovací látky jsou přísady masových produktů (při mletí masa) - vážou vodu, emulgují tuk... Celý referát
 
182. kuváda
zvyk některých domorodých kmenů, že muž imituje těhotenství, porod a šestinedělí... Celý referát
 
183. kuvade
(u některých kmenů Afriky, Indie a Jižní Ameriky) mužské šestinedělí - souhrn obyčejů a magických obřadů vycházejících z představy o ohrožení rodičky a novorozeněte při porodu a šestinedělí zlými silami, kdy riziko na sebe přebírá otec dítěte... Celý referát
 
184. kuvert, kuvér, couvert
(odb.) (ve vyšších cenových skupinách) restaurační poplatek za stolování (volné použití pečiva, hořčice, křenu apod.) zahrnutý do ceny hlavního jídla... Celý referát
 
185. kuvéza
(medicína) uměle zahřívané lůžko pro děti předčasně narozené... Celý referát
 
186. kuza
(v 14.-17. stol.)dřevcová zbraň pěchoty se širokým jednosečným hrotem... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info