Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Umění a Hudba

 
1. Antické divadlo 5300 slov
Poprvé se se slovem divadlo v lidských dějinách setkáváme v Řecku. V tomto smyslu se o Řecku právem mluví jako o "kolébce divadla"., i když Řekové divadlo nevynalezli, nýbrž se objevují ve vývoji diva... Celý referát
 
2. Antika - Řecká kultura 2776 slov
Na evropské půdě se nejstarší civilizace vytvořily v Egejské oblasti. Egejské moře umožňovalo snadné spojení mezi četnými ostrovy i mezi pobřežími Malé Asie a jižních částí Balkánského poloostrova. Ko... Celý referát
 
3. Atonální hudba - atonalita 388 slov
Atonalita je výraz pro vývojově dosažený protiklad - tonality. Výrazem atonální hudba míníme pak hudbu založenou na principu atonality. Obsah pojmů atonalita či atonální hudba nelze vymezit pouhou ne... Celý referát
 
4. Barokní architektura v Praze 406 slov
Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu pře... Celý referát
 
5. Baroko 282 slov
Barok-Je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2. Poloviny 18. Století.Vznikl v Itálii a rozšířil se do celé Evropy ( zejm.katolické) a Latinské Ameriky.V 17.století řad... Celý referát
 
6. Baroko 1179 slov
BAROKO Baroko je uměleckokulturní směr, který vládl v Evropě v letech 1600 až 1750. Slovem baroko se označuje i toto období. Vznikl v Itálii. Pravděpodobně výraz baroko pochází z portugalštiny. Ji... Celý referát
 
7. Baroko 432 slov
Baroko - 1600 - 1750, =pokřivená perla, monumentálnost, přezdobenost, Au, mramor, výtvarné umění - klamy, iluze, masivní sloupy, tlustý zlatý andělíček, protiklad světla a stínu - šerosvit, kostelíček... Celý referát
 
8. BAROKO 221 slov
Baroko - umělecké období 17. – 18. st. - Rok 1600 znamenal v hudbě velký přelom 1. dochází k oproštění od horizontálního vnímání hudby 2. vůdčí technikou hudby se stává tzv. doprovázená mon... Celý referát
 
9. bazilika sv.Petra 868 slov
Bazilika svatého Petra, též nazývaná jako Vatikánská bazilika, se nachází ve Vatikánu, nejmenším státě Světa. Původní bazilika byla postavena za Konstantina I. Velikého na místě, kde měl být pohřben ... Celý referát
 
10. Betlémská kaple 306 slov
Vycházka Vlastivědného útvaru Pražské informační služby vás v neděli 26. května zavede do budovy Betlémské kaple na Betlémském náměstí v Praze 1. Sraz zájemců o prohlídku této pamětihodnosti je naplán... Celý referát
 
11. Bill Kaulitz 1867 slov
Co řekl Billí o svých písních 1. Rette mich Je jediná opravdová balada na albu a jedná se o bolest z lásky. Já už jsem to párkrát zažil, že jsem se cítil osamocený jako v téhle smutné písničce. A vr... Celý referát
 
12. Byzantské centrální stavby 161 slov
Kromě chrámů na podélném půdorysu se v Řecku rozvíjel také nový typ centrální sakrální stavby. Jejich tvar měl tvar rovnoramenného kříže s vyvýšenou klenbounad ústředním prostorem. Tato klenba byla ne... Celý referát
 
13. ČESKÉ BAROKO 1091 slov
České baroko má kořeny v Itálii a Španělsku, přestože bylo baroko v českých zemích ovlivněno situací po bitvě na Bílé hoře, dosáhlo české umění vysoké úrovně, především v malířství a architektuře. Bar... Celý referát
 
14. Český symbolizmus 817 slov
ANTONÍN SOVA - vo svojej tvorbe uskutočňoval obe tendencie programu Českej moderny - prvou sa uberal k uchopeniu objektívnej reality sveta a človeka modernej doby, druhá smerovala k vyjadreniu zložitý... Celý referát
 
15. Chrám sv. Víta 372 slov
Byl založena podle pověsti kněžnou Libuší 1060-1096- postavena románská bazilika na místě rotundy sv. Václava na Pražském hradě, v níž byl kníže Václav pohřben Za Karla IV (syn Elišky Přemyslovny a ... Celý referát
 
16. Concerto & Concerto grosso 159 slov
Concerto (koncert) Název concerto pochází z italštiny. Hudební skladba komponovaná pro jeden či více hudebních nástrojů hrajících za doprovodu orchestru. Koncert jak je dnes vnímán, vznikl v době Co... Celý referát
 
17. Dějiny hudby-Impresionismus 217 slov
- umělecký směr II. pol. 19. století, který vznikl ve Francii - název vznikl podle Monetova obrazu Svítání - imprese = dojem - zachycení daného okamžiku tak jak jej v tu chvíli vidíme. V HUDBĚ: ... Celý referát
 
18. Divadlo 1291 slov
Eleusínská mystéria a dionýsie získali nový význam v průběhu šestého století př. n. l., zvláště za vlády tyrana Peisistrata (546 - 527), který tyto původně thrácké obřady přenesl do Athén, aby oslavil... Celý referát
 
19. Dracula muzikál 1373 slov
1. Předehra. Polovina 16. století. Vojsko krutého knížete Draculy drancuje okolní vojvodství. Prchající obyvatelé hledají spásu před branami kláštera. 2. Smilování Poklidná mše je narušena vpádem ute... Celý referát
 
20. Dům U Hybernů 249 slov
Od roku 1355 zde byl kostel s klášterem svatého Ambrože (založený Karlem IV.). V době husitství klášter zpustl. Obnovil ho Jiří z Poděbrad, následně jej daroval františkánům V letech 1652-1659 by... Celý referát
 
21. Gotický sloh v Čechách 558 slov
Gotický sloh v Čechách V polovině 12.století vznikl ve Francii nový umělecký sloh- gotika. Dosti rychle se šířil praktický po celé Evropě a nahradil postupně románský sloh. K nám pron... Celý referát
 
22. Gotika 1036 slov
Gotická kultura Gotická kultura k nám pronikala zhruba od 2. poloviny 13. století z Francie, kde v 2. polovině 12. století vznikla. Datujeme ji přibližně až do roku 1470.Nositeli gotické kultury byl... Celý referát
 
23. Gotika 1185 slov
Gotický sloh 12.10.2007 Gotika je umělecký sloh, plynule navazující na sloh románský. Začíná v Evropě projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další 3... Celý referát
 
24. HIP HOP 97 slov
Hip hop je moderny styl hudby. Ma vela interpretov ako su napriklad RYTMUS 50 CENT VEC KONTRAFAKT H16 A TAK DALEJ. Na svete je vela reperou a hip hoperou. Niektore styli napriklad pankery a rockery ne... Celý referát
 
25. hrad Kost 934 slov
V Českém ráji je mnoho zachovalých a krásných památek a mezi tyto památky patří právě i velmi do dneška zachovalý hrad Kost. Hrad se nachází asi 4 kilometry od městečka Sobotky. Byl postaven v lesnat... Celý referát
 
26. Hrad Pernštejn 246 slov
Hrad Pernštejn Mohutný a působivý hrad se vypíná na kopci nad městečkem Nedvědice v Českomoravské vrchovině. Výstavba hradu byla započata pravděpodobně v 1. polovině 13. století. Hrad Pernštejn vzn... Celý referát
 
27. Hudba a divadlo v době antiky 1679 slov
Antické kultury Ačkoli se v době antiky vyskytovaly i jiné civilizace, jako například Etruskové, zaměřím se hlavně na hudbu a její prolínání s divadlem v Řecku a Římě. Na rozdíl od znalostí z jiných ... Celý referát
 
28. Hudba a poezie 763 slov
Poezie Je jazykové umělecké dílo využívající jazykové prostředky např.: rytmus; metrum (Rytmická jednotka verše: JAMB, TROCHEJ); rým; obraznost a symbolizace. Píseň Patří mezi základní formy lyri... Celý referát
 
29. Hudba anglické renesance 171 slov
Hudba se stala oblíbenou kratochvílí ve všech společenských vrstvách, jak o tom mimo jiné svědčí i dudáci na Bruegelově obraze Selská svatba. Jejímu rozšíření pomohl vznik knihtisku, který umožnil jed... Celý referát
 
30. Hudební romantismus 352 slov
Hudební romantismus Popis: Hudební romantismus je označení hudebního slohu vokální a instrumentální klasické hudby od zhruba první dekády 19. století do počátku 20. století, byl charakterizován zvýše... Celý referát
 
31. Impresionismus 652 slov
Impresionismus je umělecký směr, který vznikl a nejvíce se rozvinul v poslední čtvrtině 19.století ve Francii. Samotný název impresionismus byl odvozen kritikem L. Leroyem z Monetova obrazu Impression... Celý referát
 
32. Jazz 914 slov
Jazz je hudební žánr severoamerického původu. Své kořeny má v západní Africe, kde čerpal svou sílu z mnoha kultur. Směsice hudebních stylů, která byla prazákladem jazzu, vznikala v době, kdy do karibs... Celý referát
 
33. Karlův most 174 slov
Karlův most Přes řeku Vltavu se klene svými 16 oblouky nejstarší most v Praze Karlův most. Již v 10. stol. poblíž dnešního Karlova mostu stával dřevěný most, který kolem r.1170 vystřídal kamenný Ju... Celý referát
 
34. Karlův most 219 slov
... Celý referát
 
35. Karolínská renesance 547 slov
Karolínská renesance = znovuzrození ve stylu antiky, ovšem antikou se jen inspirovala. Dala pevný základ nového slohu, kterým byl románský. Karolínská renesance se dá chápat jako reforma, která byla... Celý referát
 
36. Klasicismus HV 143 slov
Klasicismus - 2. polovina 18. století - Klasicismus se navrací k renesanci a antice (umění starého Řecka a Říma) - Filozofický směr - OSVÍCENSTVÍ (nad Boha postavili Rozum) - Tři významné událos... Celý referát
 
37. Kultura - romantismus, secese, kubismus, expresionismus, impresionismus 762 slov
ROMANTISMUS Zdůrazňuje cit, dojetí i právo na obrazotvornost. Charakterizují jej v nejširším smyslu prvky iracionální, vznícená obrazotvornost, ale i zájem o skutečnost a postavení člověka v přírod... Celý referát
 
38. Kultura a vzdělanost vrcholného středověku 1132 slov
Kultura a vzdělanost vrcholného středověku V tomto období probíhali hospodářské změny hlavně v rozvoji měst,řemesla i obchodu. To souvisí s rozvojem společnosti, která měla větší nároky na vzdělání n... Celý referát
 
39. Kulturní relativismus 937 slov
Jádrem koncepce kulturního relativizmu je předpoklad, že jednotlivé kultury jsou jedinečnými a neopakovatelnými entitami. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat každou kulturu pouze v jejím vlastním konex... Celý referát
 
40. Malířství Baroka 510 slov
Název pochází od portugalského slova barroco, jež znamená nepravidelnou perlu, někteří název odvozují od jedné figury logického sylogismu, příznačného svou abnormální komplikovaností. Označuje umělec... Celý referát
 
41. Missa Papae Marcelli 222 slov
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Ital: Missa Papae Marcelli (mše papeže Marcela): · Nejslavnější mše ve stylu vokální polyfonie · Tato mše je napsána pro šest hlasů (v Agnus Dei s... Celý referát
 
42. Multikulturalismus 633 slov
Pojem, který se obecně týká alespoň jedné z následujících problematik: problematiky rasy, socioekonomické třídy, rodové příslušnosti, jazyka, kultury sexuální preference či tělesné nebo duševní handic... Celý referát
 
43. Muzikál Krysař 981 slov
Krysař! To je symbol hnevu a pomsty. V starých legendách o Krysařovi, hybné mechanizmy spúsťa správanie obyvateľov voči Krysařovi.V neposlednom rade sú dôležitým motívom Krysařovho hnevu aj peniaze, k... Celý referát
 
44. Národn divadlo 584 slov
Národní divadlo (ND) se vznešeně tyčí u břehů řeky Vltavy už téměř 130 let. Popud k jeho výstavbě dalo kolem roku 1850 21 českých vlastenců v čele s Palackým. Čeští vlastenci byli nuceni požádat Vídeň... Celý referát
 
45. Národní divadlo 105 slov
Národní divadlo je dílem Josefa Zítka. Základní kámen k této budově byl položen v květnu 1868. Dokončená budova však těsně před slavnostním zahájením vyhořela v srpnu 1881 a divadlo se stavělo znovu.... Celý referát
 
46. Národní divadlo 48 slov
Národní divadlo v Praze je nejznámější divadlo v České republice. Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka je jednou z nejvýzanmějších staveb v zemi jak z hlediska obecně národně-kulturního, hist... Celý referát
 
47. Praha předrománská 943 slov
- předrománská architektura = stavitelské umění v západní Evropě v době od 6. do 10. století, dělí se na 3 období: merovejské (6. až polovina 8. století), karolínské (2. polovina 8. století až 9. stol... Celý referát
 
48. Pražský orloj 993 slov
Pražský orloj je jednou z nejpozoruhodnějších památek našeho hlavního města. Tato jedinečná a unikátní technická památka je s největší pravděpodobností první ve střední Evropě, kdy byl orloj umístěn z... Celý referát
 
49. Pražský orloj 794 slov
Pražský orloj je jednou z nejpozoruhodnějších památek našeho hlavního města. Tato jedinečná a unikátní technická památka je s největší pravděpodobností první ve střední Evropě, kdy byl orloj umístě... Celý referát
 
50. Pronikání punku na českou scénu 2008 slov
Pronikání punku na českou scénu Co je to punk? Punk jde v angličtině přeložit jako „výtržník“. Jde o životní a hudební styl, kde hlavním cílem je být nezávislý, nebýt komerční, nebý... Celý referát
 
51. Punk 1189 slov
Historie punku ve světě Vznik a celá historie punkové hnutí ve světě se odehrávala na dvou scénách - ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii. První na řadě byla Amerika. Dříve než samot... Celý referát
 
52. Punk a vývoj Punku 605 slov
Vývoj punku V 70. letech nastoupila v USA první vlna punku. Punk-rock se stal tím nejtvrdším co jste mohli na hudební scéně slyšet. Hudba nebyla složitá, zato rytmická a texty úderné, vyjadřující po... Celý referát
 
53. Renesanční architektura 560 slov
RENESANCE Gotika ustoupila novému renesančnímu slohu, který se uplatňoval ve stavbách chrámových i světských.Renesanční umění se zrodilo na počátku 15. století v italské Flore... Celý referát
 
54. Rock 369 slov
Rock je souhrnný pojem pro mnoho hudebních žánrů s kořeny v 50. letech minulého století, které se vyvinuly z Rock-and-rollu. Často se používá i jako zkratka pro Rock-and-roll. Rock-and-roll vyšel z če... Celý referát
 
55. Románská kultura 443 slov
Románská kultura Románská kultura neboli románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evr... Celý referát
 
56. romanske stavebnictvi 651 slov
Románský sloh Románské stavebnictví 11. až 13.století Románské stavby patří u nás k nejstarším dochovaným stavbám; ty předešlé strouchnivěly, protože byly ze dřeva. Románské stavby mají tlusté ... Celý referát
 
57. Románské stavebnictví 627 slov
romanske stavebnictvi Románský sloh Románské stavebnictví 11. až 13.století Románské stavby patří u nás k nejstarším dochovaným stavbám; ty předešlé strouchnivěly, protože byly ze dřeva. Román... Celý referát
 
58. Románský sloh 457 slov
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Na východě Evropy se v té době prosaz... Celý referát
 
59. Románský sloh 418 slov
Nejstarší stojící stavební památky v našich zemích se běžně označují společným názvem románské. Ozývá se v něm latinské jméno Říma-Roma, protože toto umění vznikalo v zemích ,které patřily k tehdy již... Celý referát
 
60. Romantismus 293 slov
Romantismus – z latinského, anglického a francouzského romantic – napínavý, často odchylný od skutečnosti, dobrodružný, nevšední, citový, původně od slova román/ roman – rozsáhlé výp... Celý referát
 
61. romantismus (hudba) 795 slov
Romantismus (hudba) Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Romantismus je široké kulturní hnutí 19. století, které vzniklo jako umělecký protiklad klasicismu. Hudební roman... Celý referát
 
62. Rotunda svatého Jiří 350 slov
Rotunda sv. Jiří Rotunda sv. Jíří na vrcholku kopce. Foto: Vratislav Kadlec Rotunda na koncem 19.století. Iustrace: Karel Liebscher (Čechy – Díl IV. Polabí, J. Otto, v Praze 1892) ... Celý referát
 
63. Sedm divů světa 898 slov
1. Pyramidy Nedaleko od břehu řeky Nil se vysoko nad pouští vypínají slavné egyptské pyramidy postavili je staří Egyptané téměř před 5000l éty.Jsou nejstarší ze starobylý sedmi divu světa a jako jedi... Celý referát
 
64. Sedm divů světa 844 slov
Jsou to díla, která svou technickou nebo uměleckou jedinečností budí obdiv starověku: egyptské pyramidy,visuté zahrady Semiradiny, Artemidin chrám v Efesu, Diova socha v Olympii, Mauzoleum v Halikarna... Celý referát
 
65. Sedm divů světa asi pro šestý ročník zakladní školy 1353 slov
7 DIVŮ SVĚTA Jsou to nejpozoruhodnější architektonické a sochařské výtvory, které vznikly ve starověku v oblasti Středozemního moře a na Středním východě. V 3.- 2. stol. př.n.l. sestavil helénis... Celý referát
 
66. Smyčcové nástroje 387 slov
Smyčcové nástroje HISTORIE k raným smyčcovým nástrojům patří středověká fidula a rubeba (rebec, rebeka), nástupce ... Celý referát
 
67. SONÁTOVÁ FORMA 153 slov
-> 1 větá forma - je to součást cyklických forem (1 nebo 4 věty) -> Vyvíjí se ze sonáty (v baroku je S.F. 2dílná,a v klasicismu je 3dílná.) ->Tuto třídílnost získala S.F.,která vznikla na začátku kl... Celý referát
 
68. Staroměstské náměstí 578 slov
Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí (dříve také Velké náměstí, lidově pak Staromák) je náměstí v Praze, centrum Starého Města a historického jádra velkoměsta vůbec. Rozkládá se na ploše více n... Celý referát
 
69. Umělecké směry 1545 slov
ROKOKO • 1. pol. 18. st. • Obrazy - budí dojem iluzivního život šlechty - šlechta – bezstarostné radovánky - únik od skutečnosti, iluze X skutečně šlechta prohrává na polit. a ho... Celý referát
 
70. Umění v neolitu 394 slov
Kultura s lineární keramikou Kultura s lineární keramikou (starší: volutová keramika, pásková keramika) je pravěká neolitická kultura rozšířená ve střední Evropě v 6. tisíciletí př. n. l., Charakte... Celý referát
 
71. Visuté zahrady Semiramidiny 518 slov
Visuté zahrady Semiramidiny, uváděné Antipatrem na druhém místě, jsou nejméně prozkoumaným divem světa. Víme jen to, že ležely v legendárním městě Babylon v Mezopotánii a že je pravděpodobně vybudova... Celý referát
 
72. Vnik a rozvoj klášterů 1133 slov
Vznik a vývoj klášterů poslání klášterů - (vnitřní) ideál křesťanské společnosti - (vnější) péče o věřící, udržování kultury Počátky mnišství a klášterů– Příčiny vzniku - potřeba ... Celý referát
 
73. Výtvarné umění baroka 334 slov
Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Většina tvůrčích podnětů vyšla z Itálie, následovalo Německo, Rakousko, Francie a Nizozemí. České baroko je především his... Celý referát
 
74. Vyznání 396 slov
Petr Kolář-Vyznání Ikdyž jsem chlap bez vyznání, teď se vyznávám, léta jsem měl klamná zdání, lásku že já znám. Stačí jít se někam napít, vždycky najdeš stůl, kde je holka, která ztratí s tebou ... Celý referát
 
75. Zámek Belcredi v Líšni 728 slov
Zámek Belcredi v Líšni Na zámku se vystřídalo několik majitelů a objekt byl několikrát přestavěn přes renesanci, baroko až k dnešnímu klasicistnímu vzhledu. Významná šlechtická rodina Belcredi se na ... Celý referát
 
76. zámek Kuks 456 slov
Zakladatelem zámku a špitálu byl František Antonín Špork (1662-1738). Když se dozvěděl o léčivosti pramenů, vybudoval Kuks lázně, které byly začátkem 18.století srovnatelné s evropskými lázeńskými stř... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info